Skip to main content
 

Affiniteit met kinderen, het gezin en ouderen.

 

Affiniteit met kinderen, het gezin en ouderen.

 

Affiniteit met kinderen, het gezin en ouderen.

 

Affiniteit met kinderen, het gezin en ouderen.

 

Affiniteit met kinderen, het gezin en ouderen.

Huisregels

Eerste bezoek:
Bij het eerste bezoek aan de praktijk dient u een geldig legitimatiebewijs en een inschrijfbewijs van de verzekering mee te nemen. Daarnaast zal u verzocht worden om een gezondheidsvragenlijst (engelse variant) in te vullen. Tijdens uw eerste bezoek stellen wij een aantal vragen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Deze vragen dient u volledig en naar waarheid te beantwoorden omdat dit van groot belang is om complicaties tijdens
tandheelkundige behandelingen te voorkomen. Aan de hand van dit anamneseformulier wordt er geïnformeerd naar uw medische voorgeschiedenis en het gebruik van medicijnen, die uw mondgezondheid kunnen beïnvloeden. Dit kan beperkingen opleggen aan de uit te voeren behandeling of tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Aan de hand van de vragenlijst kan de behandelaar het medisch risico bepalen dat zou kunnen ontstaan tijdens een behandeling. Uw gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim en worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld.

Persoonlijke gegevens:
Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens of verzekering dient u zo spoedig mogelijk aan de balie-assistente door te geven. Daarnaast wordt u verzocht elke wijziging betreffende uw gezondheid en medicijngebruik door te geven. Uw gezondheid en medicijngebruik kan invloed hebben op de tandheelkundige behandeling.

Uitloop behandelingen:
Zorg is mensenwerk, behandelingen kunnen wel eens langer duren dan gepland. Wij zullen de voor u gereserveerde tijd altijd benutten. Helaas kan het wel eens voorkomen dat er uitloop ontstaat. De uitlooptijd valt op geen enkele manier op de tandarts/mondhygiënist te verhalen.

Annuleren van afspraken / Gemaakte afspraken:
Als u een afspraak heeft gemaakt, rekenen wij erop dat u deze nakomt. Mocht u onverhoopt de afspraak niet na kunnen komen, dan dient u deze tenminste 24 uur van tevoren telefonisch te wijzigen. Een afspraak per e-mail afzeggen is niet mogelijk. Wanneer u een afspraak niet op tijd wijzigt, niet op uw afspraak verschijnt of zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, dan kunnen wij de kosten van de verloren tijd bij u in rekening brengen. Het regelmatig vergeten van een afspraak kan leiden tot ons verzoek een andere tandarts te zoeken.

Pijnklachten/Spoedgevallen:
Als u aan uw gebit klachten heeft en u wilt op korte termijn een afspraak maken, vragen wij u voor 10.00 uur in de ochtend te bellen, zodat wij u dezelfde dag nog kunnen helpen.

Telefoon:
Telefoongesprekken voeren en/of muziek afspelen zonder oordopjes kan erg storend zijn voor bezoekers van de praktijk en het personeel, daarom is dit in de gehele praktijk niet toegestaan.

Niet tevreden?
Bij klachten kunt u zich altijd tot een van onze medewerkers richten. Wellicht kunnen onduidelijkheden verhelderd worden of een oplossing voor de klacht worden gezocht.

Wanneer u van mening bent dat er geen gehoor is gegeven aan de klacht dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. Hierop zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd tot een maximale reactieperiode van drie weken. Indien de ontevredenheid aanhoudt kunt u contact zoeken met de klachtencommissie KNMT via Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein of 030-6076276.

Suggesties zijn welkom
Heeft u suggesties over de behandelingen of over de praktijk? Wij horen het graag!

Voor een optimale organisatie, service en dus kwaliteit, vragen wij u vriendelijk rekening te houden met onze huisregels.